HELBO-terapia

Ovládanie infekcie

Úspech terapie – vedecky dokázaný

Parodontitída

Periimplantitída

Infekcia mäkkých tkanív kosti

Infekcia pulpy

Kaz

Biofilm – životný priestor pre patogénne baktérie

Patogénne baktérie sú v zubnej medicíne hlavnou príčinou neúspechu! Ich bezpečný životný priestor je Biofilm, čo preukázali aj štúdie. Fenomén menom „ Quorum Sensing“ umožňuje baktériám vzájomnú komunikáciu - medzi sebou - a koordináciu ich aktivít. Čím zrelší Biofilm, tým odolnejšie sú baktérie.

Mechanické čistenie a vyplachovacie riešenia nestačia na to, aby sa tieto baktérie v Biofilme zničili. Taktiež silné antibiotiká prinášajú len zriedka dlhodobý úspech, majú vedľajšie účinky, interakcie s inými liečivami a prinášajú nebezpečenstvo rezistencie.

Paradontálne, patogénne baktérie môžu spôsobiť mnoho chorôb:

 • Parodontitídu a periimplantitídu
 • Endodonciu
 • Kaz
 • Alveovárnu ostitídu po zubnej extrakcii
 • Kostnú nekrózu, napr.po aplikácii bisfosfonátov
 • Insuficientné liečenie po resekcii koreňovej špice
 • Restostitída ( poškodené hojenie implantátu, obzvlášť pri okamžitej implantácii)

Helbo-terapia - moderné ošetrenie

Pomocou Helbo-terapie môžete svojich pacientov rýchlejšie zbaviť takýchto zápalov/infekcií alebo predchádzať ťažkostiam pri hojení. Toto svetlo okrem toho urýchľuje hojaci proces a má dokázaný analgetický účinok. Ošetrenie sa dá ľahko zaradiť do terapeutických konceptov Bredentu medical ako „bez medzery“, „zvodný“, „uprostred“ a „regenerácia“. HELBO - ošetrenie je poverené na vyškolený personál.

Singletkyslík ničí patogénne baktérie.

Tento terapeutický koncept je založený na označení bakteriálnej steny pomocou svetlo citlivých farbivových molekúl, ktoré vychádzajú z HELBO® Blue Photosensitizera. Nakoniec sa farbivové molekule týmto svetlom aktivujú a prenesú ich energiu na lokálny kyslík. Takto vzniká vysoko agresívny singletkyslík, ktorý zničí viac ako 99 percent baktérii v biofilme. Takýto účinok je pomocou klasických metód nepredstaviteľný.

plantónove baktérie
aktívne rastúce baktérie v biofilme
persistirované baktérie v biofilme
Helbo® Blue
biofilm Matrix
signálne molekuly

Spôsob účinku

1. Zachytenie svetelnocitlivého fotosenzitizéru na membránach baktérii

2. Osvietenie a navodenie fotosenzitizéru s HELBO®Theral Laserom

3. Reakcia s kyslíkom, tvorenie agresívneho singletkyslíka

4. Poškodenie membrán baktérii: zničenie mikroorganizmov

Indikácie

Parodontitída

Periimplantitída

HELBO-terapia sa môže používať v začiatočnej a udržiavacej terapii. Štúdie dokazujú, že sa zápaly zastavia, ozdravenie sa zrýchli a hĺbka sondovania sa zníž

Alveolárna ostitída

Infekcia mäkkých tkanív kosti

Intraoperatívnym zafarbením biofilmu pomocou HELBO - fotosenzitizera sa zviditeľní kontaminácia na kostiach, mäkkých tkanivách, zubných povrchoch a na povrchoch implantátov a pomocou laserového osvietenia sa eliminuje. Výsledkom je regenerácia a ozdravenie.

Parodontitída

Periimplantitída

Aj napriek mechanickému čisteniu a chemickej dezinfekcii pred obduráciou, ostávajú baktérie v kanálikoch, tubulách a apikálnej delte. Vďaka HELBO-terapii môžu byť zredukované zárodky tiež hlboko v dentínových kanálikoch ako aj v apikálnych oblastiach kosti (resekcia koreňových špičiek).

Kaz

Pri ošetrovaní zubných kazov v blízkosti nervov, dochádza ku dekontaminácií spodku kavity v blízkosti pulpy aby sa zabránilo postupu kazového procesu a zápalom v pulpe. Toto je v spojení s analgetickým pôsobením laserového svetla predovšetkým výhodou pri ošetrovaní detí a taktiež vhodné pri začínajúcom zubnom kaze, napríklad pri čelustnoortopedických ošetreniach

HELBO – terapia

Takto jednoduché je použitie a pôsobenie HELBO-terapie. Návod na použitie v anglickom jazyku .

1. krok: Profesionálne čistenie alebo príprava pomocou konvenčných metód.

Odstránenie konkrementov a plaku alebo infikovaného tkaniva.

2. krok: Aplikácia svetlo citlivého HELBO® Blue Photosensitizera.

Zafarbenie, difúzia farbivových molekúl do biofilmu a scitlivenie mikroorganizmov.
Farbivové molekule sa prilepia na bakteriálne membrány.

3. krok: Výplach a odsatie zvyšného Helbo® Blue.
Kontrola zvyšnej kontaminácie, prípadné čistenie a výplach.

Svetlo obmedzujúci zvyšok farbiva sa odstráni, nahromadené aktívne molekuly farbivového roztoku ostanú v Biofilme.

4. krok: Osvietenie pomocou Helbo® TheraLite Laser a HELBO 3D® Pocket/ Endo vzorky alebo HELBO ®2D Spot Proby.

Prenos svetelnej energie a navodenie molekúl; tvorba lokálneho singuletkyslíka, ktoré vedú pomocou lipioxidacie na bakteriálnej stene k zničeniu mikroorganizmov. Zdravé tkanivo týmto nebude zafarbené alebo poškodené.

Komponenty, ktoré potrebujete k úspechu pomocou HELBO - terapie

HELBO® Blue Photosensitizer/ HELBO®Endo Blue

 • hotový roztok v aplikátore so špeciálnou atraumatickou Softtouch-kanylou v sterilnom balení
 • ľahko aplikovateľné, účinné a bez kvapkania, s okamžitým namočením a rýchlou difúziou v Biofilme.

HELBO®Blue
Photosensitizer
(0,1 ml)
Sterilná jednorazová striekačka

1 striekačka stačí na min. 4 zuby/implantáty
(1 bal. / 5ks)
Obj.č.: HE101006

HELBO®Blue
Photosensitizer
(0,5 ml)
Sterilná jednorazová striekačka

Set /5 ks striekačiek (1 bal./á 25ks)
1 striekačka vystačí na hornú a dolnú čeľusť
Obj.č.: HE101005

HELBO®Blue
Photosensitizer

Sterilná jednorazová striekačka

(3bal./ á 5ks)
Set/15 striekačiek
Obj.č.: HE101007

Sterimedix Soft Touch
Kanyly pre HELBO®Blue

Photosensitizer
(1bal./á 10ks)
Obj.č.: HE100122

HELBO®Endo Blue
Sterilné jednorazové aplikátory

Vystačí na 4-5 koreňových kanálikov
(1bal./á 5ks)
Obj.č.: HE101025(6bal./á 5ks)
Set/15 striekačiek
Obj.č.: HE101008

HELBO ®Endo Seal

Svetlo tuhnúce, zapečatenie dentínu chráni korunky.

HELBO®Endo Seal

Obj.č.: HE105002

HELBO® TheraLite Laser vrátane nabíjacieho setu komplet

 • super ľahký diodový laser s integrovaným ovládaním výkonnosti, krátky čas terapie pomocou optimálneho svetelného pôsobenia
 • mobilný vďaka svojej nezávislosti od elektrickej siete (vymeniteľná batéria), perfektne ergonomický, malý a 80 gramov ľahký, preto ľahké zaobchádzanie
 • terapeuticky orientovaná sterilná vlákenná optika: HELBO®3D Pocket vzorka potrebná k účinnému3D osvieteniu parodontálneho/periimplantátového vačku, HELBO®3D Endo Probe natrojdimenzionálne osvietenie kanálika a HELBO® 2D Spot Probe na osvetlenie plošných areálov

HELBO®TheraLite Laser

Červená

Obj.č.: HE103206

Modrá

Obj.č.: HE103207

Strieborná

Obj.č.: HE103208

Náhradné diely na Helbo ®TheraLite Laser

HELBO®Akku-Set
1 nabíjačka vrátane
3 x 2 batérie pre HELBO®TheraLite Laser

Obj.č.: HE100200

 
3 sady náhradných batérii
pre HELBO®TheraLite Laser

Obj.č.: HE100201

HELBO® 3D Pocket Probe

Sterilný jednorazový vodič svetla na účinné 3D osvetlenie parodontálneho / periimplantatového vačku

HELBO®3D Pocket Probe

Set / 5ks svetlovodičov
(1 bal./á 5ks)
Obj.č.: HE100200

 

Set / 15ks svetlovodičov
(3 bal./á 5ks)
Obj.č.: HE102007

 

Set / 30ks svetlovodičov
(6 bal./á 5ks)
Obj.č.: HE102008

HELBO® 3D Endo Probe

Sterilný jednorazový vodič svetla na trojdimenzionálne osvetlenie kanálika.

HELBO®3D Pocket Probe

Set / 5ks svetlovodičov
(1 bal./á 5ks)
Obj.č.: HE102025

 

Set / 15ks svetlovodičov
(3 bal./á 5ks)
Obj.č.: HE1020236

 

Set / 30ks svetlovodičov
(6 bal./á 5ks)
Obj.č.: HE102027

HELBO® 2D Spot Probe

Sterilný jednorazový vodič svetla na osvetlenie plošných areálov.

HELBO®2D Spot Probe

Set / 5ks svetlovodičov
(1 bal./á 5ks)
Obj.č.: HE102105

 

Set / 15ks svetlovodičov
(3 bal./á 5ks)
Obj.č.: HE102106

 

Set / 30ks svetlovodičov
(6 bal./á 5ks)
Obj.č.: HE102107

HELBO® T-Controller s batériou

 • Systematická kontrola času a terapie na zaručenie kvality.
 • Estetický a funkcionálny vďaka optickému a zvukovému signálu.
 • Jednoduché ovládanie dôležitých terapeutických parametrov.

HELBO® T-Controller

Obj.č.: HE104000

 
1 náhradná batéria
pre HELBO®T-Controller

Obj.č.: HE104001

Zverejnenia

Podporujeme Váš úspech ošetrenia pomocou neustáleho výskumu a vedením klinických štúdii:

 • Existuje viac ako 50 publikácií o účinnosti HELBO terapie.
 • Klinické skúsenosti už viac ako po 10 rokov a neustály vývoj tvoria základ partnerstva medzi používateľmi avýskumným podnikom.
 • Všetky produkty majú CE- Certifikát v súlade so zákonom o medicínskych produktoch

Stop zápalom pomocou HELBO - terapie pri rozličných formách paradentózy:

PD Dr. A. Braun et al.: J Clin Periodontol 2008; 35:877-844.

Pri chronickej paradentóze sa klinický výsledok subgingiválneho čistenia môže zlepšiť pomocou použitia HELBO terapie.

Prof. N. P. Lang et al.: J CLin Periodontol. 2009 Aug 2008; 36 (8): 661-ž. Epub 2009 Jún 25.

U pacientov udržiavacou terapiou bolo vďaka opakovanému používaniu HELBO - terapie ako doplnok čistenia docielené zlepšenie klinických výsledkov.

Terapeutické možnosti HELBO terapie pri periimplantitíde:

PD Dr. J. Neugebauer: Posterpresentation ADI 2007, May 3-5

Skoré ošetrenie periimplantitídy pomocou HELBO terapie vedie k skoro celkovému návratu do pôvodného stavu. V neskoršom zasiahnutí je možné vyhojenie vo viac ako 80 % infikovaných implantátoch.

Dr. T. Eberhard: ZBW 2009 2008;2.

(3-ročné výsledky na 70 pacientoch)

„Najmä v oblasti terapií periimplantitídy a profylaxii sa zdá, že táto terapia otvára nové možnosti liečenia.“

Ošetrenia infekcií mäkkých tkanív a kostí bez antibiotík:

PD Dr. J. Neugebauer: Laser Zahnheilkunde 2008; 1: 27-38

„HELBO terapia predstavuje alternatívnu metódu k známym farmakologickým a chemickým dekontaminačným procesom pri profylaxii a terapii pri infekciách ukazujúcim sa navonok.“

Príklady uplatnenia HELBO terapie pri ošetrovaní zubného kazu:

Dr. Volker Scholz: Dental Barometer 2007; 3.

„S rastúcou problematikou kazu korienkov v paramarinálnej oblasti je HELBO terapia neodmysliteľná. Vďaka tomu, že táto metóda je úplne bezbolestná a bez vedľajších účinkov, je ohlas u pacientov aj napriek priplateniu veľmi vysoký a zo strany pacientov, ktorí o tom počuli, tiež aktívne žiadaný.

Porovnanie rozličných terapeutických násad so systémami s fotodynamikou:

Dr. J. Gustmann: ZP 2010;1 2.

„Fotodynamická terapia - porovnávacie skúšanie rozličných fotodynamických systémov:
Na základe všetkých týchto úvah sme sa v našej ambulancii rozhodli o nadobudnutie HELBO systému. Veľa vyššie uvedených ošetrení mohli byť prevedené pomocou HELBO terapie pre všetkých účastníkov veľmi efektívne a s veľkým prospechom pre pacientov. O HELBO terapii existuje veľké množstvo vedeckých správ od významných autorov a z tohto dôvodu je pre našich pacientov tento osvedčený systém ideálny.

Je HELBO terapia účinná aj proti zárodkom a Biofilme?

PD Dr. A. Braun et al.: SPIE BIOS: Lases in Dentistry XVI 2010; 01.

Predložená štúdia ukazuje, že HELBO proces môže zredukovať baktérie žijúce v umelom Biofilmovom modeli o hrúbke 10 μm.

Všetky zverejnenia môžete nájsť v bibliografii na www.helbo.de/Wissenschaft!

Informácie pre pacientov

Informujte svojich pacientov o možnosti HELBO terapie.

Prejdite na samostatnú podstránku venovanú Informáciám pre pacientov.

Kontakt

ABD Dent
Nekrasovová 10
811 04 Bratislava
Slovensko

t.č. +421 903 277 944